Irakisk-dansk forfatter og digter, født i Basra, Irak i 1963, bosat i Danmark siden 1992.
Har udgivet kortprosa, romaner og digte på arabisk og dansk. Derudover oversat en række danske værker til arabisk.